Politica de confidentialitate

DEFINIȚII FOLOSITE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

„Date cu Caracter Personal” reprezintă informaţii despre dumneavoastră care pot fi folosite în vederea identificării dumneavoastră.
„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra Datelor cu Caracter Personal prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
„Site” reprezintă http://www.pro-decizii-informate.ro/

PRO DECIZII INFORMATE ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Asociația Pro Decizii Informate (în continuare „PDI”, „Asociația”, „noi”) respectă confidenţialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal şi se angajează să asigure protecția acestora în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677/2001”).

PDI are ca scop, prin intermediul Site-ului și a contului de Facebook, apărarea şi promovarea apărării dreptului persoanelor umane de a fi informate corect si complet cu privire la orice măsură, procedură, tratament sau intervenţie medicală sau de altă natură, atât în privinţa lor personal cât şi a copiilor lor, fireşti sau adoptaţi, precum şi a dreptului de a li se obţine acordul prealabil, expres şi neechivoc cu privire la orice intervenţii medicale sau de altă natură precum şi, în general, apărarea şi promovarea tuturor drepturilor şi libertăţilor persoanei umane în societatea românească, prin orice mijloace prevăzute de lege.

PDI se implică în mod activ în activități precum:

 • Orice chestiuni de interes general sau individual care sunt compatibile cu scopurile Asociaţiei, inclusiv prin puncte de vedere scrise şi orale, petiţii, participarea la şi organizarea de acţiuni publice, conferinţe, dezbateri publice, seminarii, cursuri, participarea la acţiuni colective în faţa instanţelor de judecată şi a altor organisme competente, etc;
 • Susţinerea părinţilor în îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor lor, fireşti sau adoptaţi, asigurarea respectării şi promovării cu prioritate a interesului major al copilului ca fiinţă umană, încă de la concepţie, precum şi asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale părinţilor în privinţa creşterii, îngrijirii şi asigurării sănătăţii şi dezvoltării armonioase a copiilor;
 • Acordarea de consultanţă şi consiliere de specialitate persoanelor interesate, în conformitate cu obiectivele Asociaţiei;
 • Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte asociaţii care au scopuri şi obiective asemănătoare sau complementare;
 • Organizarea de campanii de strângere de fonduri în orice manieră permisă de lege în vederea susţinerii activităţilor Asociaţiei;
 • Organizarea de activităţi educative privind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, seminarii, conferinţe;
  Editarea şi difuzarea de reviste, cărţi, ziare, materiale, brosuri, tipărite, audio sau video;
 • Participarea activă la rezolvarea problemelor concrete ale societăţii;
 • Suport pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei în privinţa accesului şi aplicării de diverse proceduri medicale şi tratamente, cu asigurarea respectării principiilor supreme ale integrităţii şi securităţii fizice a persoanei şi consimţământului informat;
 • Suport pentru diferite situaţii de dificultate cu ajutorul unor experţi medicali, sociali, psihologi, personal, voluntari;
 • Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopurilor Asociaţiei.

În măsura în care doriți să vă înregistrați drept membru al PDI, sunteți de acord că PDI prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care ni le furnizați prin înregistrarea pe Site-ul www.pro-decizii-informate.ro sau prin transmiterea unui mesaj la adresa electronică secretariat@pro-decizii-informate.ro strict pentru realizarea obiectivului principal al Asociației, astfel cum acesta a fost menționat mai sus.

Datele pe care ni le veți furniza includ numele și prenumele dvs. și ale copilului/copiilor dvs., vârsta (opțional), sexul (opțional), numărul de telefon, adresa de email, localitatea și județul în care locuiți, loc de muncă (opțional), nivel de educație (opțional), competențe și abilități (opțional), date medicale legate de o eventuală vătămare suferită (antecedente medicale, data actului medical, vătămarea suferită, etc.).

Vom prelucra Datele dvs. cu Caracter Personal în scopul de a comunica cu dvs., inclusiv pentru a analiza și răspunde unor solicitări de angajare sau derulare de activități sau acțiuni în cadrul sau alături de PDI, precum și pentru a va aduce la cunoștință eventuale informații relevante legate de activitatea Asociației.

Vom prelucra de asemenea Datele dvs. cu Caracter Personal colectate prin intermediul site-ului și al paginii de Facebook în vederea monitorizării traficului și a îmbunătățirii conținutului acestuia.

Vom prelucra Datele dvs. cu Caracter Personal și în scopul analizării și instrumentării cazului dvs. și a asigurării sprijinului solicitat de dvs. (inclusiv prin dezvăluire către medici, consultanți, avocați, selectați de către Asociație pe criteriul promovării intereselor dvs în cea mai adecvată manieră).

Refuzul dumneavoastră de a furniza una sau mai multe Date cu Caracter Personal din cele menționate mai sus conduce, după caz, la imposibilitatea ca PDI să vă înregistreze și analizeze corespunzător solicitările dvs., să organizeze activitățile de suport sau să răspundă la solicitărea primită.

Datele dvs cu Caracter Personal nu vor fi făcute publice sub nicio formă, în afara dezvăluirii lor în scopul analizării și instrumentării cazului dvs de către consultanții mai-sus menționați și în conformitate cu solicitarea dvs expresă.

Este alegerea dvs. și PDI nu poate fi ținută răspunzătoare pentru faptul că dvs. vă declinați identitatea proprie sau a copiilor dvs. (de ex., prin postarea unor comentarii pe contul Facebook al PDI).
În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, PDI poate dezvălui Datele dumneavoastră cu Caracter Personal următoarelor categorii de destinatari: reprezentantul dumneavoastră legal, instanțe și autorități publice (numai și în limitele prevăzute de lege sau în conformitate cu solicitarea dvs.), entități sau consultanți aleși de noi pentru a vă analiza și promova drepturile și interesele, conform solicitării dvs. Dezvăluirea datelor către public se va face numai cu acordul dvs.

PDI ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv de către eventualul consultant/entitate către care acestea ar putea fi dezvaluite în scopul promovării și apărării drepturilor dvs. și despre care veți avea cunoștință în orice moment.

În concordanță cu prevederile Legii nr. 677/2001, în contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, aveți dreptul de acces și intervenție asupra Datelor cu Caracter Personal. Puteți să vă opuneți prelucrării datelor în condițiile și limitele prevăzute de lege și aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate. Pentru mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră și modul de a le exercita, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs., ne puteți contacta la adresa secretariat@pro-decizii-informate.ro. În plus, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, precum și Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

PDI își rezervă dreptul să actualizeze prezenta politică cu informarea persoanelor vizate prin postarea versiunii actualizate a politicii pe Site înainte de intrarea în vigoare a versiunii modificate.