Declaratie: Refuzam sa dam declaratie

Situaţia actuală

După cum precizează avocatul Mihai Rapcea pe blogul personal,

Deşi proiectul legii vaccinării nu a fost încă adoptat de către Parlament, deja instituţiile Statului, puternic “motivate” financiar de producătorii de vaccinuri, au început – sub pretextul informării, o campanie agresivă de intimidare a părinţilor care au dubii în ce priveşte vaccinarea copiilor, pentru a-i determina să îi vaccineze.

Sarcina a fost trasată către Direcţiile Generale de Asistenţă şi Protecţie Socială (DGASPC) de pe lângă primării, care au primit ordin să “cheme la ordine” şi astfel să hărţuiască părinţii care nu şi-au vaccinat copiii.

Răspuns la campania actuală

Domnul avocat Mihai Rapcea a conceput o scrisoare de răspuns la această campanie.

Vă invităm s-o listaţi pentru a o avea la îndemână în caz că vă veţi găsi într-o situaţie asemănătoare.

20746400_107591749965168_9071812672315949893_o

Asociaţia Pro Decizii Informate vă oferă încă un instrument prin care puteţi răspunde încercărilor de intimidare din partea instituţiilor statului, de data aceasta fiind vorba de cele efectuate prin intermediul presiunii puse asupra medicilor de familie sau pediatrilor, care au ajuns să hărţuiască părinţii cu telefoane zilnice, uneori şi în weekend.

Astfel, medicii de familie sau pediatrii susţin că au nevoie (“pentru DSP”) de declaraţia părinţilor cum că aceştia refuză vaccinarea.

Nu semnaţi nicio declaraţie de refuz!

 

În lumina noului proiect de lege, despre care nu se ştie încă sub ce formă va fi dezbătut de Parlament, având în vedere modificările făcute peste noapte şi în secret, Asociaţia Pro Decizii Informate recomandă să NU semnaţi nicio declaraţie de refuz.

De asemenea, luând în considerare prevederile legale respective pe care le-am enumerat în luarea de poziţie cu privire la proiectul de lege a vaccinării (vezi în special punctul 6. Încălcarea Confidenţialităţii), recomandăm să NU vă daţi consimţământul nici pentru transmiterea statutului vaccinal, nici pentru prelucrarea şi transmiterea datelor medicale ale copilului vostru (sau copiilor voştri) în RENV (Registrul Electronic Naţional de Vaccinare).

Vă oferim, în format Word şi în format .pdf, un model de declaraţie pe care îl puteţi lista şi înmâna medicului de familie sau pediatrului – evident, în 2 exemplare, cu număr de înregistrare pentru voi, ca dovadă că declaraţia va fi pusă la dosar şi se va ţine cont de ea.

Textul declaraţiei recomandate de noi:

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnaţii ………………………………………………., CNP:………………………………………… şi  …………………………………………………………….., CNP:……………………………………………,
domiciliaţi la adresa ……………………………………………………………………………………………………………,
în calitate de părinţi ai copilului  …………………………………………., CNP:………………………………………….

Vă invităm să luaţi la cunoştinţă următoarele:

Conform art. 71 din Codul Civil “Dreptul la viaţă privată”:

 • Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.
 • Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, […],
  fără consimţământul său […]
  .
 • Este […] interzisă utilizarea, în orice mod, a […] informaţiilor din viaţa privată a unei persoane,
  fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, în art. 25 (1) precizează:

“Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.”

Conform art. 37 al aceleiaşi legi,

“Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.”

Prevederile legale anterior menționate trebuie citite în coroborare cu cele ale Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care în CAPITOLUL III: Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la art. 7 Prelucrarea unor categorii speciale de date, precizează:

 „Prelucrarea […] datelor cu caracter personal privind starea de sănătate […] este interzisă”,

or, niciuna dintre situațiile de excepție prevăzute de lege (la art. 9 din Legea 677/2001), situații în care prelucrarea acestui tip de date cu caracter special ar fi permisă, nu este în mod real îndeplinită.

La datele cu caracter personal sensibile trebuie să aibă acces exclusiv titularul (în cazul copilului, părintele sau reprezentatul legal), iar pentru prelucrarea datelor de către o altă persoană sau entitate (deci inclusiv stocarea, modificarea și accesul) trebuie să fie obținut în prealabil acordul expres al titularului, în conformitate cu prevederile legislației speciale în materia datelor cu caracter personal (Legea 677/2001).

Convenţia de la Oviedo (pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei: Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina), ratificată de România prin legea 17/2001, prevede în Capitolul III Art. 10:

1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private în ce priveşte informaţiile referitoare la sănătatea sa.

În aceste condiţii şi având în vedere toate prevederile legale enumerate mai sus,

 1.  REFUZĂM să semnăm orice declaraţie privind vaccinarea copilului nostru.
 2.  Ne OPUNEM în mod absolut şi INTERZICEM înregistrarea electronică a statutului vaccinal al copilului nostru în RENV (Registrul Electronic Naţional de Vaccinare).
 3. Ne OPUNEM în mod absolut şi INTERZICEM dezvăluirea către DSP, DGASPC şi/sau orice altă entitate sau persoană a oricăror date sau informaţii medicale referitoare la copilul nostru,

sub sancţiunea acţionării pe toate căile legale disponibile pentru pedepsirea acestor încălcari şi repararea integrală a prejudiciului suferit.

Această declaraţie este singura valabilă şi înlocuieşte orice posibilă declaraţie anterioară.

Această declaraţie se eliberează medicului de familie, respectiv pediatrului, pentru a-i servi la Direcţia Sanitară Publică sau alte instituţii (medicale etc.) de control.

DATA: _________________

SEMNĂTURI:

 

_________________________                                 _____________________________

 

Luat la cunoştinţă:

 

__________________________

(Dr. ______________________)

Pentru a completa/lista documentele:

Declaratie refuz declaratie – Word

Declaratie refuz declaratie – .pdf

De asemenea, nu uitaţi să vă folosiţi şi de legislaţia în ce priveşte consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal!!