Ministerul Sănătății încalcă legea transparenţei decizionale

În legătură cu procesul de consultare cetăţenească legat de proiectul legii vaccinării, există o serie de grave nereguli, pe care le semnalăm în cele ce urmează.

Astfel, încă de la publicarea proiectului de lege, Ministerul Sănătății a încălcat legea transparenţei decizionale.

Legea transparenţei decizionale prevede că trebuie stabilită o perioadă de minimum 10 zile în care publicul să poată transmite observaţii şi propuneri, OR, anunţul legii a fost publicat în Miercurea Mare din Săptămâna Patimilor (în data de 12 aprilie), ceea ce a redus termenul efectiv în care persoanele interesate au putut trimite sugestiile sau opiniile lor la DOAR 4 ZILE EFECTIVE.

Apoi, prima dezbatere publică a fost stabilită pentru data de 11 mai, nerespectându-se termenul de 30 DE ZILE LUCRĂTOARE prevăzut de lege pentru aceasta etapă procedurală.

Mai mult, sala aleasă pentru întâlnirea publică avea o capacitate limitată de 180 de locuri, Ministerul arătând în anunţul dezbaterii că:

Având în vedere capacitatea limitată a sălii Amfiteatru a Institutului Naţional de Sănătate Publică, respectiv de 180 de locuri, accesul se va face în conformitate cu prevederile legale sus menționate

Aşadar, accesul publicului interesat a fost îngradit în mod nelegal, sala fiind arhiplină.

Ministerul a încălcat iarăşi legea când a închis în mod abuziv dezbaterea la ora 13.00, deşi nu toate persoanele înscrise la cuvânt avuseseră ocazia să îşi prezinte punctul de vedere.

Ieri, în data de 23 mai, Ministerul a anunţat continuarea dezbaterii publice pe tema proiectului de lege prin care se doreşte introducerea vaccinării obligatorii, anunţul fiind făcut CU DOAR DOUĂ ZILE ÎNAINTEA datei dezbaterii, iar Ministerul încălcând încă o dată în mod flagrant prevederile legale care reglementează un termen MINIM de 10 zile.

Mai mult, Ministerul LIMITEAZĂ ÎN MOD ABUZIV ACCESUL PUBLICULUI la această nouă rundă de „dezbatere”, arătând că:

La această ședință publică vor participa persoanele înscrise pentru participare la ședința din data de 11 mai 2017, conform tabelului publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, rubrica Transparență decizională – Dezbateri publice în data de 10.05.2017.

Iata că sensul noţiunii de DEZBATERE PUBLICĂ este deturnat după bunul plac al acestor autorităţi care numai transparente nu sunt, încălcând iarăşi dreptul fundamental al cetăţenilor de a îşi prezenta punctul de vedere într-o chestiune extrem de gravă pentru libertatea cetăţenilor, pe un proiect de lege esenţialmente abuziv şi ilegal.

Minuta dezbaterii din 11 mai 2017, împreună cu recomandările formulate cu acea ocazie, nu au fost publicate pe site conform prevederilor legale.

Apoi, deşi aceste informaţii au fost solicitate în numeroase rânduri de către mai multe asociaţii şi organizaţii cetăţeneşti, precum şi de mulţi părinţi, nu a fost încă pusă la dispoziţia publicului lista persoanelor care au redactat proiectul de lege, încălcându-se astfel, iarăşi, principiul legal al transparenţei decizionale.

Pentru toate aceste motive, considerăm că informarea cetăţenilor, participarea lor la procesul de luare a deciziilor care îi privesc, precum şi transparenţa decizionala au fost astfel grav încălcate, ca să nu spunem călcate în picioare de-a dreptul!

Solicităm demisia actualei conduceri a Ministerului Sănătăţii, pentru lipsa de transparenţă şi corectitudine, pentru maniera total defectuoasă şi profund nelegală în care a înţeles să organizeze şi să conducă această consultare publică extrem de importantă, dar şi pentru incapacitatea clară de a gestiona dezastrul în care continuă să se afle sistemul de sănătate publică din România!

Vă invităm să recitiţi luarea noastră de poziţie cu privire la proiectul de lege abuziv.

Legea Obligativitatii