Hexyon – noua bomba hexavalenta cu mercur

Firma Sanofi Pasteur a pus pe piaţă nu de multă vreme un NOU vaccin hexavalent, cu denumirea HEXYON.

Al treilea vaccin hexavalent după HEXACIMA si HEXAXIM, despre care ni se tot spune că sunt identice. Identice-identice, dar chiar toate trei cu trei nume diferite să fie identice? Nu este credibil.

Vaccinul Hexyon se află încă în stadiu experimental de fază IV, având prospect cu triunghi negru cu vârful în jos, semn că este nevoie de monitorizare suplimentară foarte foarte foarte atentă, deoarece SIGURANTA vaccinului nu a fost îndeajuns testată.

Este vorba, mai clar, de EXPERIMENTE PE COPII.

 

Hexyon cu triunghi negru
Incredibil, acest vaccin a fost autorizat după un studiu de faza III efectuat cu fix 546 de copii (!!), studiu în care s-au comparat efectele vaccinului Hexyon cu efectele ALTUI vaccin combinat (!!!!).
ZERO studii clinice dublu orb controlate cu placebo.
ZERO ştiinţă.

Ca întotdeauna, producătorul nu precizează ce “tulpini” acoperă vaccinul, din sute de tulpini despre care se afirmă că există! Prin aceste trucuri, toată lumea se spală pe mâini la orice “epidemie” în care se îmbolnăvesc vaccinaţii: “Ah, era o tulpină nouă, era o tulpină care suferise o mutaţie, vaccinul nu acoperă toate tulpinile” ETC ETC ETC.

Iată fişa medicală de pe site-ul EMA: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002796/human_med_001641.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Iată şi sumarul caracteristicilor produsului: https://rxed.eu/ro/h/Hexyon/2/

Nicio menţiune despre mercur, nu-i aşa?

Cu toate acestea, analizele făcute la laboratoare independente din Germania arată că:

acest vaccin experimental conţine mercur.

Aici sunt rezultatele.

Mercur in Hexyon

Aici sunt rapoartele pentru mai multe vaccinuri analizate: http://agbug.de/download/Impfstoffuntersuchung01.pdf

Luaţi decizii informate!