Cum devin membru al asociatiei Pro Decizii Informate

NU DORIM VACCINURI OBLIGATORII!

Dacă vreţi să vă apăraţi drepturile de decizie asupra propriilor copii şi să ne susţineţi în demersurile noastre oficiale faţă de Ministerul Sănătăţii şi toate celelalte autorităţi, vă aşteptăm să vă înscrieţi în Asociaţia Pro Decizii Informate.

Legea Obligativitatii

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIATIEI

Art. 8. Scopul Asociaţiei

Membrii fondatori ai Asociaţiei doresc să se asocieze şi au scop apărarea şi promovarea apărării dreptului persoanelor umane de a fi informate corect si complet cu privire la orice măsură, procedură, tratament sau intervenţie medicală sau de altă natură, atât în privinţa lor personal cât şi a copiilor lor, fireşti sau adoptaţi, precum şi a dreptului de a li se obţine acordul prealabil, expres şi neechivoc cu privire la orice intervenţii medicale sau de altă natură precum şi, în general, apărarea şi promovarea tuturor drepturilor şi libertăţilor persoanei umane în societatea românească, prin orice mijloace prevăzute de lege.

Art. 9. Activităţi

– Implicarea în mod activ în privinţa oricăror chestiuni de interes general sau individual care sunt compatibile cu scopurile Asociaţiei, inclusiv prin puncte de vedere scrise şi orale, petiţii, participarea la şi organizarea de acţiuni publice, conferinţe, dezbateri publice, seminarii, cursuri, participarea la acţiuni colective în faţa instanţelor de judecată şi a altor organisme competente, etc;
– Susţinerea părinţilor în îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor lor, fireşti sau adoptaţi, asigurarea respectării şi promovării cu prioritate a interesului major al copilului ca fiinţă umană, încă de la concepţie, precum şi asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale părinţilor în privinţa creşterii, îngrijirii şi asigurării sănătăţii şi dezvoltării armonioase a copiilor;
– Acordarea de consultanţă şi consiliere de specialitate persoanelor interesate, în conformitate cu obiectivele Asociaţiei;
– Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu alte asociaţii care au scopuri şi obiective asemănătoare sau complementare;
– Organizarea de campanii de strângere de fonduri în orice manieră permisă de lege în vederea susţinerii activităţilor Asociaţiei; primirea donaţiilor, moştenirilor şi a dreptului de a cumpăra, închiria sau schimba orice fel de proprietate, drept sau privilegiu şi de a menţine sau a schimba oricare dintre ele pentru a îndeplini scopul Asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor legii;
– Organizarea de activităţi educative privind apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, seminarii, conferinţe;
– Editarea şi difuzarea de reviste, cărţi, ziare, materiale, broşuri, tiparite, audio sau video;
– Participarea activă la rezolvarea problemelor concrete ale societăţii;
– Suport pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei în privinţa accesului şi aplicării de diverse proceduri medicale şi tratamente, cu asigurarea respectării principiilor supreme ale integrităţii şi securităţii fizice a persoanei şi consimţământului informat;
– Suport pentru diferite situaţii de dificultate cu ajutorul unor experţi medicali, sociali, psihologi, personal, voluntari;
– Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopurilor Asociaţiei.

Aici aveţi formularul de adeziune pentru listat şi completat olograf: Formular de adeziune PDI pt completat de mana.
Aici aveţi formularul de adeziune pentru completat pe PC si listat apoi pentru semnat: Formular de adeziune PDI – final

Vă rugăm să trimiteţi formularul completat şi semnat la adresa de mail: secretariat@pro-decizii-informate.ro

Transmiterea se poate face scanat PDF, poză, sau prin poştă la CP 10, Oficiul Poștal Voluntari.

Membrul cotizant este cel care doreşte să susţină Asociaţia exclusiv prin cotizaţia sa. Membru activ poate deveni cel care poate şi doreşte să contribuie şi în mod activ la acţiunile Asociaţiei.